(rubrik saknas)

Fältet österut vid infarten från Stockholm och från Kista till Sollentuna och Silverdal bör användas bättre ! Jag och alla de förtroendevalda är försiktiga med konkreta förslag. Ska vi bygga bostäder eller bygga kontor? Jag vet inte ! Jag har inga bra förslag! E4 finns i närheten , med sina problem. Platsen ligger på norrsidan bakom uppfarten till Sollentuna .

Vi Sollentubabor bör fundera hur vi vill ha vår entré. Förslag önskas om hur vi bäst utnyttjar området. Jag struntar i partltillhörighet. Vi måste tillsammans finna dessa mål!

Per Hådell ( M )