(rubrik saknas)

Nu är det dags för ett viktigt val, valet som gäller Svenska kyrkans framtid. Drygt 40 000 Sollentunabor är medlemmar i Svenska kyrkan och 32 000 är röstberättigade. Även 16-åringar får rösta! Bra!

Svenska kyrkan är den i särklass största ”föreningen” i Sollentuna och en av de viktigaste aktörerna. I kyrkans olika samlingar – i Tureberg, Edsberg, Helenelund, Norrviken och Rotebro – möts Sollentunabor varje vecka till många olika slags samlingar. Gemenskapen över olika gränser skapar ett socialt kapital och en sammanhållning som är viktig i en föränderlig värld.

Som kulturskapare producerar ingen förening så mycket som Svenska kyrkan. Jag tänker i första hand på musiken och sången. Dessutom är det sociala omsorgsarbetet omfattande. Många är de Sollentunabor som fått hjälp i olika krissituationer.

Samfunden är en viktig del av det civila samhället som kommunen ska samverka med. Det har vi skrivit in i den gemensamma politiska plattform som styr Sollentuna kommun under den här mandatperioden. KD stödde därför, tillsammans med Moderaterna och Socialdemokraterna, beslutet att bidra ekonomiskt till den konstnärliga utformningen i form av en klockstapel på torget utanför Turebergskyrkan.

Kristdemokraterna som politiskt parti har beslutat att inte ställa upp i detta val, eftersom vi inte tycker att politiska partier ska styra en kyrka. Men jag kommer att själv rösta och vill ge en uppmaning till de 32 000 röstberättigade Sollentunabor att utnyttja sin rösträtt den 15 september.

Magnus Ramstrand (KD) Gruppledare i Sollentuna