(rubrik saknas)

Löwenströmska är ett sjukhus med anor. Genom åren har det ibland funnits hot om att ”avlöva Löwet”, men ännu i dag finns det viktiga sjukvårdsverksamheter här i Upplands Väsby. Och nu kan det bli ännu mer.

När vi nu tar beslut om hur hälso- och sjukvården i Stockholms län ska förändras, får de mindre sjukhusen en tyngre roll. Och på Löwenströmska finns plats och möjlighet för mycket mer vård än i dag, vilket vi i Folkpartiet vill ska bli verklighet.

Det handlar om vårdplatser för geriatrik och psykiatri. Vi kan utöka från dagens 146 till 213 vårdplatser år 2018, eller 45 pro­- cent. Men det handlar också om så kallad öppen specialistvård som ska flyttas ut från sjuk­hus­en, närmare invånarna. I ställ­et för att åka in till det stora akut­sjukhuset, ska man kunna träffa till exempel sin allergiläkare eller reumatolog på Löwenströmska och andra närsjukhus.

Exakt vilka specialiteter det blir avgörs av patienternas behov och efterfrågan. Vårdval, som vi inför på alla områden där det går, betyder att vårdgivarna får utforma vården utifrån våra högt ställda kvalitetskrav – och patienterna bestämmer, genom att välja var de vill söka vård.

Löwet ska få tyngre roll som sjukhus nu