(rubrik saknas)

Det är med stor sorg jag ser insändarna i Mitt i Solna avseende vanskötseln i Solna, mutanklagade tjänstemän och till och med en kriminalkommissarie, och synpunkten att Solna skulle vara en mutat stad som Italien.

Det är med sorg jag försöker ta till mig detta och uppenbarligen verkar det som framförs allt mer sant.

Det tråkiga är att vi Solnabor har röstat fram dem, även jag, och föreställt oss ”ett land av honung” som bland annat skulle innehålla ärlighet, finare parkområden, bättre skötta gemensamma byggnader, ansvar för gemensamma pengar och öppenhet. Var tog allt det vägen?

Men det bästa med detta, är att det trots allt går att rösta bort dem i kommande val. Det är ingen tröst i dag men möjligen för framtiden.

Jag ber vid Solnas sol att allt blir bättre.