(rubrik saknas)

Vi har en underbar promenadväg längs Edsviken. På Göranssons promenad kan man promenera med sin hund och möta en person med barnvagn, trångt och trevligt så länge som inte en cyklist kommer ångande.

Det har uppstått en ny kast, cykelkasten. Den är totalt osårbar, har ingen tanke på att sänka hastigheten vid ett trångt möte utan förutsätter att hindret skall lösas upp av sig självt.

Man kan köra om en fotgängare i upp till 35 kilometer i timmen med en halvmeters marginal utan tanke på att fotgängaren kan ta ett steg åt sidan, eller att en hund rycker till i kopplet.

Har cyklisten samma omdöme när den kör bil skulle han ständigt köra omkring i 200 kilometer i timmen på trånga gator. Begreppet gånghastighet är totalt okänt. Kanske cykelkasten är analfabeter. När jag promenerar morgontid eller eftermiddagstid upplever jag många cyklister som ett hot.

Utdrag ut Transportstyrelsens Trafikregler för dig som cyklar: ”När du cyklar på en gågata eller ett gångfartsområde är högsta hastigheten gångfart och du har väjningsplikt mot gående.”

Bror Lucka