(rubrik saknas)

Öppet brev till Sundbybergs kommunförvaltning:

Rinkeby kvarn, kallad Stora Stampan, ligger på Rinkeby väderkvarnshöjd i Stora Ursvik. Stora Stampan är i farozonen och kvarnhöjden en skandal. Stora Stampan är Sundbybergs äldsta bevarade träbyggnad och kanske stockholmstraktens äldsta bevarade väderkvarn. Vindflöjen anger årtalet 1671.

För inte så länge sedan fanns här en till kvarn, Holländskan.Den brann 1989. Det intilliggande kvarnbostället brann 2008. Förrådet finns kvar men är vandaliserat.

Branden 2008 släcktes men ingen har röjt upp. Förbrända inredningsdetaljer och all sköns bråte är spridda över hela kvarnbacken. Ingen i Sundbyberg tycks ta ansvar för denna kulturmiljö. Väntar ni bara på att Stora Stampan också ska gå upp i lågor så att ni slipper besväret?

Bebyggelseantikvarien i Sundbyberg uppmanade i en rapport 2003 kommunen att vidta åtgärder för att skydda kvarnen. Om hon inspekterade platsen i dag skulle hon falla i gråt. Kvarnbacken är en skräphög. Staketet runt kvarnen till stor del nedrivet. Utrymmet under den värdefulla vridbara kvarnen är ett tillhåll för personer som verkligen inte ömmar för miljön. Kvarnen kan gå upp i rök vilken dag som helst.

Sundbyberg borde skämmas. Vill ni inte ha kvarnen kan ni lämna tillbaka den till Spånga. När Spånga inkorporerades i Stockholms stad 1949 fick Spånga avstå en stor del till Sundbyberg. Den nya gränsen kom olyckligtvis att dras mellan Rinkeby gård och Rinkeby kvarn och kvarnen kom i otacksamma händer.

Gränsen kan man inte göra något åt, men kvarnen kan flyttas och räddas för kommande generationer. Hur vill ni ha det?