(rubrik saknas)

Varför ska man agera kortsiktigt och dyrt när man i stället kan samordna och bygga för framtida behov? Gör Henriksdal till knutpunkt för trafik från öster samt bygg ut T-banan från Slussen till Orminge. Detta skulle kunna göras utan några större störningar för resenärer och övrig trafik om det gjordes i sex etappar.

1) Bygg en bussterminal i/vid Henriksdal och låt ingen buss passera Danvikstullsbron. 2) Saltsjöbanans spår från Henriksdal till Slussen byggs om för att tillfälligt användas till skytteltrafik mellan nämnda platser och för att senare tas över som T-bana. Detta kan ske snabbt och till låg kostnad då merparten av infrastukturen redan finns på plats.

3) Tvärbanan förlängs från Hammarby sjöstad till Henriksdal.

4) Bussterminalen tas i bruk, tvärbanan är ansluten, Saltsjöbanan har fått sin nya ändstation samt skytteltrafiken har satts igång.

5) Skytteltrafiken förändras till T-bana och förlängs till Nacka Forum där även infartsparkeringen utökas.

6) T-banan förlängs från Nacka Forum till Orminge där även infartsparkeringen utökas. Detta sker i samband med att den tredje Skurubron eventuellt byggs. Vartefter som T-banan växer österut decimeras bussterminalen vid Henriksdal och nya terminaler etableras vid Nacka Forum, Orminge och så vidare Därigenom kommer också busstrafiken att reduceras och över Skurubron kommer en buss ses som ett unikum. Eländet med framför allt påfarten vid Skurubron från östra sidan skulle enkelt kunna lösas nu genom att göra om parkeringen som löper parallellt med Värmdövägen till påfartsramp. Denna ramp skulle också kunna förlängas om man tog cykel-gångvägen i anspåk. Det finns en cykel-gångväg på södra sidan som förmodligen skulle räcka till. Slutligen skulle Slussen renoveras grundligt bit för bit och återställas i nyskick som byggt 1935.