(rubrik saknas)

I slutet av april sågades två stora tallar ner på tomten vid Slaggvägen 1 med motiveringen att de var angripna av svamp. På frågan till dem som utförde arbetet om de hade en arbetsorder blev svaret ja, men de kunde inte visa vem som gett den.

Tallarna kunde enligt arboristen ha kunnat stå kvar i 10–20 år till. Men kvar står nu två av fyra tallar. Den ena härbärgerar ett skogsduvpar sedan många år, just nu med ungar i boet. De nedsågade tallarna var tillhåll för hackspett, skator, kråkor plus andra fåglar.

Är det meningen att de få träd som finns runt om oss ska bort? Vad ska de ersättas med?

Ännu i dag ligger resterna av tallarna kvar och skräpar ner där vi brukar vistas och umgås med grannarna. Är det inte hög tid att hämta trädliken och begrava dem nu?

Det är bedrövligt att se att kommunen kan bära sig åt som den gjort. Hämta nu resterna av våra kära tallar så att vi kan glömma att de stod här och skyddade oss mot väder och vind.

Någon ansvarig som vill komma hit och titta, välkommen.