(rubrik saknas)

En viktig uppgift i Järfälla kommun är att få ned koldioxidutsläppen. Det kan ske genom att fjärrvärmenätet byggs ut, bland annat i Viksjö. Parallellt behöver andelen förnybar energi öka i fjärrvärmenätet. I kommunens flerfamiljshus dominerar fjärrvärmen, vilket är bra, utom i just Viksjö.

En lika viktig väg är att minska bilåkandet. Det behöver kommunen och landstinget hjälpa till med genom att verka för en bättre kollektivtrafik. Den bör utökas, även på kvällar och helger, och samordningen pendeltåg-buss måste bli bättre. Dessutom kan kommunen underlätta genom att bygga ut cykelbanorna och göra cykel­parkeringarna bättre.

Kommunen kan också göra mer på livsmedelsområdet genom att införa en köttfri dag i veckan på förskolor och skolor, vilket sparar pengar, samt öka inköpen av ekologiska och närproducerade livsmedel till kommunens verksamheter.

När kommunen säljer mark för bostadsbyggande eller rustar upp befintliga byggnader måste en förutsättning för avtal vara att det sker på ett miljö- och energi­smart sätt. Dessutom ska ingen ny bebyggelse ske i kommunens naturreservat.

Det är några miljöförslag som Vänsterpartiet kommer att kämpa för både före och efter valet om ett år.

Birgitta Adolfsson (V) ­Vänsterpartiets miljögrupp i Järfälla

Jens Holm (V) ­riksdagsledamot