(rubrik saknas)

Svar på insändare med rubriken ”Målet om bästa skolkommun är hyckleri” den 19 juni: Vill gärna instämma med signaturen Åsa. Vi är många, många med dig som tycker likadant. Jag har varit i kontakt med rektor och kommun angående elevantal i f-klassen där vår son ska börja till hösten. Antalet i hans blivande klass är 23 stycken. Detta på två pedagoger. Jag vill gärna fråga ”vår bästa skolkommun” hur ni tänker? Ofta diskuteras extra stöd till barn med extra behov. Jag vill belysa frågan kring de av våra barn som behöver extra utmaningar för att de redan vid sex års ålder läser, skriver och räknar. Hur stimuleras de att fortsätta vara nyfikna och hungriga på kunskap? Undrar varför så många från fjärde klass byter kommun?