(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Ett rent helvete att parkera i Beckombergas område” den 24 april:

Skribenten klagar på svårigheterna att parkera på området, och så är det. Beckomberga allé har till exempel en sex meter bred körbana och två stycken fyra meter breda trottoarer (på tvärgatan Styrman Sanders väg är det samma sak).

I den norra trottoaren har man byggt parkeringsfickor, men det är förhyrda platser. I den södra saknas sådana trots gott om plats. Så vad göra, om man är på tillfälligt besök? Jo, man tvingas parkera i angränsande bostadsområden och ta sig en promenad. Men ett par bilister (inte på bilden) hade nyligen ställt sig på den breda, södra trottoaren – och fått 1 000 kr i böter! För vad? De stod inte i vägen för någon och utgjorde ingen fara för andra.

Den närmaste parkeringen för allmänheten finns cirka 150 meter bort vid Beckombergaskolan, men där får man bara stå mellan klockan 7 och 17 på vardagar! Det går alltså inte att äta middag med sina vänner, eftersom parkeringsbolaget verkar se det som mera lönsamt att bötfälla bilister än att sätta upp parkeringsautomater och bygga parkeringsplatser för besökande. Det är rätt snuskigt!