(rubrik saknas)

Politik är en förtroendebransch. När man har förlorat väljarnas förtroende har man inget i branschen att göra. Frågan är om någon Solnabo har kvar något av sitt förtroende för sina förtroendevalda efter avslöjande i SVT:s ”Uppdrag granskning” den 11 april.

Vill politikerna återvinna något av förtroendet kan de börja med att ge nöjaktiga svar på de här frågorna:

Vem har beslutat att Solna kommun ska anlita byggföretag som varken betalar skatt eller arbetsgivaravgifter och ägs av personer som inte går att nå? Är det bara okunnighet och inkompetens som ligger bakom besluten eller har också någon haft personlig fördel av affärerna?

Utkräver Solna kommun inget ansvar av anställda som begår grova misstag? Varför finns det ingen kontroll som förhindrar att tjänstemän och politiker attesterar egna krognotor?

Kan någon politiskt ansvarig försvara en dyrbar ”studieresa” där bara sex timmar av fyra dygn ägnas åt studiebesök? Kräver kommunen ingen dokumentation eller reserapport där resultatet av studieresan redovisas?

Behållningen av den aktuella resan var enligt ordföranden att man lärt sig ”att ta höjd på framtiden”. Kan någon ansvarig närmare förklara vad detta innebär?

Det kan gå fort att rasera ett förtroendekapital. Det brukar ta längre tid att bygga upp det igen. Är Solnas politiker beredda att göra ett försök?

Åke Söderlind

Ordförande Bergshamrapartiet