(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Politikerna kör över de boende som vanligt” den 10 april:

Anders Berghagens inlägg om beslutet att bygga en fotbollsplan på Viggby ängar, avsedd för Bergtorpsskolans elever, är uppskruvat och tvärsäkert. Han överdriver problemen och dömer ut ”politikerna” som korkade. Någon bättre lösning har han inte själv.

Enligt insändaren råder demokrati när alla som protesterar mot något får som de vill. Om något måste göras ska alla lösningar öppet prövas och diskuteras. Sedan väljs det bästa eller minst dåliga alternativet med största möjliga hänsyn till dem som ”drabbas”. Sällan blir alla nöjda. Så fungerar demokrati.

Anders Berghagen tycker att badmintonhallen, som byggdes på Bergtorpsskolans område, hade kunnat ligga var som helst i Täby. Det är att göra det lätt för sig. Nu finns den i alla fall där och Bergtorpsskolans 700 elever måste få en idrottsplan någon annastans . Flera alternativ har prövats noga och berörda har på olika sätt fått komma till tals.

Det blir en mindre konstgräsplan för skolidrott och spontanaktivitet på 4 000 kvadratmeter av totalt 185 000. Ingen belysning, inga byggnader (möjligen förråd) och begränsat antal p-platser.

Planen ska inte kunna bokas för träningar eller matcher. Vi hoppas och tror att de boende med tiden kommer att se planen som en tillgång.

Mats Hasselgren (FP)

Erik Andersson (M)

Annica Nordgren (C)

Rut Casselbrant (KD)