(rubrik saknas)

Tack till de föräldrar som var med på vår fixareftermiddag och såg till att gården fick en upprustning med glada färger!

Pedagogerna på Minimunkis

Bra jobbat, föräldrar