(rubrik saknas)

När tjänstgöringen för utlandstrupperna upphör måste vi i det civila samhället ta hand om de som avslutat sin tjänstgöring. Detta gäller oavsett om det är fysiskt sårade, traumatiserade psykiska vrak, informatörer eller tolkar från lokalbefolkningen som tjänat vår svenska flagga. De har med sitt liv och sin hälsa försvarat det land vi lever i och de ideal och normer som vi alla skyddas av. Länge leve Sverige!

Conny Westh, Vallentuna