(rubrik saknas)

Arbetslöshet är ett gissel för alla och ska bekämpas, eftersom varje enskilt öde är en tragedi och slöseri med människors liv.

Men det pratas ofta svepande om massarbetslöshet, om många unga och utrikesfödda utan arbete och en stor ökning av antalet som varit arbetslösa länge. Kunskap och jämförande fakta ger en korrekt bild.

I Upplands-Bro är 6 procent eller 709 människor arbetslösa. Snittet för landet är 8 procent och för länet drygt 6 procent.

Bland utrikes födda är siffrorna högre. I Upplands-Bro är 12 procent – eller 333 människor – bland utrikesfödda arbetslösa. Snittet för landet 20 procent och länet 15 procent.

I Upplands-Bro är vi duktiga på integration. De utrikesfödda här arbetar mer än i andra kommuner. Vi ligger på 13:e plats av landets 290 kommuner enligt tidningen Fokus.

Ungdomsarbetslösheten är 9 procent (118 ungdomar) jämfört med landets 16 procent och länets knappa 9 procent.

Varje arbetslös ungdom är dock en för mycket. Vi arbetar därför aktivt med näringslivet för att ge dessa unga ett jobb. Företagen är vår viktigaste partner när det gäller utveckling, jobb och tillväxt. Utan ett aktivt och framgångsrikt näringsliv stannar Upplands-Bro. Därför jobbar vi mycket aktivt med vårt näringsliv genom företagsfrukostar, luncher, näringslivsråd, näringslivschef, näringslivets dag, besök på företag, nära kontakt med Damernas Företagsbyrå och Företagarna och så vidare.

Våra medborgares arbete och vårt aktiva näringsliv är det som bär upp Upplands-Bro kommun och ger oss vår stabila och goda ekonomi. Utan företagen stannar Upplands-Bro.

Iréne Seth (M), kommunstyrelsens ordförande och ansvarig för näringslivsfrågor i Upplands-Bro kommun