(rubrik saknas)

Vi blir bara fler invånare i Stockholms län. Fler flyttar hit, och fler barn har fötts de senaste åren. Samtidigt lever vi längre och antalet äldre blir också fler. Det betyder ökade krav på vården – från BB till geriatriken.

Danderyds sjukhus har som ett av länets stora akutsjukhus en nyckelroll. När vården byggs ut görs några av de största satsningarna just i Danderyd. Mer högspecialiserad vård kommer att drivas här i framtiden, när nya Karolinska Universitetssjukhuset i Solna ska koncentrera sig på dem med allra störst och avancerade vårdbehov.

Folkpartiet och Alliansen kommer därför i år att ta beslut om att bygga en ny sjukhusbyggnad. Vi får en modern akutmottagning och moderna behandlingslokaler. Danderyds sjukhus har de senaste åren utökat sina vårdplatser – nu kan det fram till 2018 bli ytterligare 50 nya vårdplatser.

I framtiden kommer också en del patienter som i dag går till Danderyds sjukhus, i stället att åka till sin specialistmottagning på något av de utbyggda närsjukhusen runtom i länet. Det blir en bättre, närmare vård för många patienter – samtidigt som Danderyd och de andra akutsjukhusen kan lägga sina förstärkta resurser på patienterna som verkligen behöver dem.

Det blir plats för fler på ­Danderyds sjukhus