(rubrik saknas)

Många gånger känner jag mig glad och stolt över det som Sverige står för vad gäller demokrati, yttrandefrihet, kvinnors rättig­heter, att vi lever i en förhållandevis fungerande rättsstat.

Men för tillfället känner jag skam över det sätt som vi i Sverige behandlar de afghanska tolkarna på. Enligt insatta källor riskerar tolkarna sitt och sina familjers liv. Detta för att de hjälpt svenska soldater som i sin tur försöker hjälpa befolkningen i Afghanistan att just kunna få leva i ett öppet och fritt samhälle. Tolkarna och deras familjer får redan betala ett högt pris, när de inte vågar stanna i sitt hemland, på grund av sin insats.

Låt tolkarna komma till Sverige! De har inte bara stöttat de svenska soldaterna utan genom sitt arbete också försökt medverka till att i sitt land få ett samhälle med den demokrati och frihet som vi själva anser vara viktiga för människor i ett land.

Elisabeth Nordström