(rubrik saknas)

SVAR på insändaren ”Politiker borde föregå med gott exempel” den 13 augusti:

Signaturen ”Joppe. Arg” framför synpunkter om bland annat fler p-platser, röjning av växtlighet och lång byggtid. Under sommaren besöker många våra bad och trycket på de få p-platserna är stort. Vi vill därför göra det lättare att gå och cykla till badplatserna. Det vinner alla på och det ger oss en bättre och säkrare miljö.

För att arbetet att höja trafiksäkerheten ska vara lyckosamt behöver vi hjälpas åt att hålla trottoarerna rena från växtlighet. Visst ska också de med barnvagn få plats och kunna promenera tryggt utan att behöva kliva ut i gatan.

Det är viktigt att information och kommunikation om tekniska kontorets insatser är tydlig och korrekt. Skribenten pekar på några tillfällen där detta uppenbarligen har brustit, vilket vi beklagar. Moderaterna i Danderyd arbetar bland annat för att höja trafiksäkerheten, utveckla och förbättra skötseln av parker och vägar. För att få idéer och synpunkter finns vi i Mörby centrum i stort sett varje lördag, vi knackar dörr och finns dessutom alltid tillgängliga per mejl och telefon.

Vi eftersträvar samarbete och dialog och ser fram emot att få fler förslag på hur vi tillsammans kan göra Danderyd ännu bättre.

Anders Paulsen (M), grupp­ledare kommunfullmäktige Carina Erlandsson (M) ordförande tekniska nämnden