(rubrik saknas)

Med anledning av en artikel i Lokaltidningen Mitt i den 20 augusti om att fler kör bil i Sollentuna jämfört med i andra kommuner, så tror inte jag att det beror på inkomsten, utan på att det går fortare än att åka kommunalt.

Om man inte kan lita på att man kommer fram i tid med bussar och tåg så tar man bilen.

Den här terminen har börjat bra, utan förseningar. Fortsätter det så kanske bilåkandet i kommunen minskar.

Ingela Johansson