(rubrik saknas)

Bilarna har för mycket makt i stadstrafiken. Jag irriteras av att den gröna gubben för oss fotgängare lyser alldeles för kort tid. När mina barnbarn och jag ska korsa Götgatan vid Mariatorget hinner vi inte över under den korta tid som det blinkar grönt. Vi måste stanna en gång på mittrefugen, och det känns ofta farligt och osäkert och är mitt i den garanterat osunda stanken av avgaser.

Varför är det så här? Jag hoppas verkligen att ansvariga politiker snart fattar att de måste ta hänsyn till gångtrafikanter som mina barnbarn och jag.

Minska biltrafiken kraftigt i stan. Ta mera hänsyn till kollektivtrafik, fotgängare och cyklister. Mera rödljus för bilarna och längre tid för den gröna gubben. Minska bilarnas rätt att förgifta stan med avgaser!