(rubrik saknas)

Solna försöker spara på kostnader för äldre. Det finns tre saker som hanteras dåligt för dem som bor i Bergshamra:

Biblioteket hotas av nedmontering. Det är skrämmande att läsa att en tongivande Solnapolitiker anser att äldre använder biblioteket som värmestuga. Du har inte förstått att för äldre, liksom för andra, är det boklån och tidningsläsning samt konstutställningar som gäller.

Som alla vet är kultur viktigt för att bibehålla hälsan. Om det samtidigt ger tillfälle till kontakt och samtal, så är även det viktigt för hälsan. Politikern tror det är lika hälsobringande att gå på kondis.Skrämmande okunskap!

Fysisk träning är viktigt för äldre. Många äldre i Bergshamra har glädje av sjukgymnastiken i vårdcentralens lokaler. Nu har någon sparsam Solnapolitiker bestämt att sjukgymnastiken ska flyttas till Hallen, Solna.

För äldre är det tröttsamt att ta sig långa vägar med allmänna kommunikationer. Konsekvensen blir att man avstår och går miste om den hälsosamma träningen.

Det är systemfel i vården som medförde ett sorgligt olycksfall i arbetet på vårdcentralen. Många har fått positiva hjälpinsatser på vårdcentralen. Vi har också sett hur hårt personalen sliter.

Att någon vid stängningsdags blir avvisande och oempatiskt bemött kan bero på systemfel, överbelastning och överkrav. Exempelvis har man slagit ihop två vårdcentraler, vilket sliter på personalen och till sist går ut över patienterna.

Varje incident är toppen på isberget, orsaken är systemfel.

Solna har varit känt för sin välskötta ekonomi, men den storslagna Arenan har medfört storslagna kostnader. Många undrar över vilka som ska betala.

Många i Bergshamra är äldre och hoppas kunna bo kvar i sina hem med samhällets stöd. Politiker som förstår betydelsen av kultur för äldre och öppen vård i närområdet är vad vi behöver.