(rubrik saknas)

Vi på Västerorts kvinnojour önskar att våldsutsatta kvinnor och deras barn erbjuds bostad i annan form än vad som görs i dag. Först och främst skulle ett steg i denna riktning vara att se till att den våldsutsatta kvinnan får bo kvar i sin bostad och att den man som utsatt henne för våld tvingas flytta.

Dessutom borde ett antal lägenheter ”öronmärkas” för våldsutsatta kvinnor och deras barn. Detta för att kvinnan fortare ska kunna komma på fötter och kunna leva ett självständigt liv.

Västerorts kvinnojour är en ideell organisation som har funnits sedan 2006. Vi erbjuder stöd och hjälp till kvinnor som är utsatta för våld. Våldet kan ta sig olika uttryck; psykiskt, fysiskt, sexuellt, materiellt eller ekonomiskt men våld är alltid våld.

Västerorts kvinnojour kan erbjuda kvinnor och barn skyddat boende och under 2011 hade vi full beläggning på vår jour 344 av årets 365 dagar.

Vi var även tvungna att säga nej till 26 kvinnor som behövde komma och bo hos oss på grund av platsbrist. Huvuddelen av de kvinnor som kommer i kontakt med oss har en besvärlig boendesituation. Många gånger tvingas kvinnan i fråga och hennes barn lämna sin bostad och mannen som utövat våldet mot dem kan bo kvar i bostaden.

Först utsätts alltså kvinnan för våld och sedan blir hon ”straffad” genom att hon tvingas lämna sin bostad för att inte riskera att utsättas för mer våld. Bostaden är en grund för alla människor och i en krissituation, som att exempelvis utsättas för våld, så är bostaden förmodligen än mer viktig än annars.

Då de kvinnor som bott hos oss ska lämna vårt boende så finns det inte mycket som står till buds gällande bostad utan kommunen hänvisar oftast till hotellhem eller vandrarhem, vilket vi på Västerorts kvinnojour anser vara mindre bra bostadsalternativ. Dessa två boendeformer är tänkta att vara temporära lösningar och de kvinnor och barn som bott på en kvinnojour behöver stabilitet i tillvaron; inte mer osäkerhet.

Västerorts kvinnojour, medlem i Sveriges kvinno- och tjej

jourers riksförbund (SKR)