(rubrik saknas)

Nu har vi fått bekräftat det som vi föräldrar redan anat en tid. Vårt barns klass i Trångsundskolan får inte behålla sin nuvarande lärare utan får till hösten sin fjärde lärare sedan skolstart – och då har jag inte räknat med de pedagoger barnen hade i förskoleklass.

Som förälder frågar man sig hur skolledningen resonerar. Trots att vi har gjort allt för att försöka få dem att förstå att så här behandlar man inte unga barn, och trots att vi nu äntligen har en fröken som verkligen fungerar, så är det uppenbart att skolledningen inte bryr sig det minsta om ”barnens bästa” när man planerar personaltillsättningen för denna stackars klass.

Vi föräldrar får en tydlig känsla av att man redan betraktar klassen som ett ”case lost” och därmed struntar i att de nu återigen tvingas lära känna en ny lärare med otrygghet och oro som följd.

Att barnen vill ha kvar den nuvarande läraren bryr man sig heller inte om, trots att det i skollagen 1 kap 10§ framgår att barnens åsikt skall tillmätas betydelse.

Förvisso är den läraren inte ”behörig” (vad som nu menas med det med tanke på fiaskot med lärarlegitimationen), men Skollagen lämnar faktiskt utrymme för att anställa även obehöriga lärare om det med hänsyn till barnen finns särskilt skäl att göra så (2 kap 18§).

Att ha bytt lärare tre gånger på två år med den otrygghet som det innebär för barnen – är inte det ett särskilt skäl?

Arg förälder

Fjärde läraren på två år – är det rimligt?