(rubrik saknas)

Hjälp inte Tullingeborna att bilda egen kommun!

Det är detsamma som att övriga Botkyrkabor får högre kommunalskatt.

I ett brev med svarstalong till hushållen i Botkyrka vädjar Tullingepartiet om ditt stöd, en konsekvens som medför fördyrade levnadsomkostnader med en skattehöjning.

Tullinges bärkraft är en del av Botkyrkas ”välstånd” och framtid.

GrödingeBosse