(rubrik saknas)

Kommunen underkände sitt eget arbete

I Mitt i Nacka den 8 maj publicerades en artikel om kommunens uttag av gatukostnader och dess skenande utgifter för Dalkarlsvägen/Ripvägen. Denna artikel besvarades med en insändare av Susanne Moberg, projektledare på Nacka kommun med rubriken ”Kommunen upplyste visst om gatukostnad” den 19 juni.

Motivet för artikeln den 8 maj är att den ekonomiska kalkyl som Nacka kommun gjorde 2004 och ställde ut officiellt av kommunen i efterhand ansågs som undermålig. Något som kommunens exploateringsingenjör medger i artikeln. Man underkände alltså sitt eget arbete och låter de boende ta smällen!

Frågan rör inte i fall informationen finns tillhanda eller inte, utan om hur några få fastighetsägare ska stå för kommunens misstag med 100 000-tals kronor som följd per boende. De 36 kommuner som låter närliggande fastigheter betala för gatuupprustning har enligt Villaägarnas riksförbund utredning endast någon gång tagit ut detta. Ofta med begränsning. Nacka gör det aldrig!

Övriga 256 kommuner anser att investeringar i infrastruktur lönar sig, betalar sig i längden och ska betalas med skattemedel.

Nyinflyttning ger ökade skatteintäkter med miljonbelopp vilket kommer alla Nackabor till del. Detta borde Moberg förstå.