(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Orättvis hyressättning drabbar Tyresös skolor” den 20 mars:

Riksdagen införde 2009 en lag för att få kommunerna att behandla egen och enskild verksamhet i skola och förskola lika. Det är i grunden bra då det handlar om att säkerställa valfrihet för elever, föräldrar och lärare. Tyresös gamla hyressystem lever inte upp till det, därför har ett nytt system med hyran i skolpengen tagits fram. Vi kan inte låta bli att följa lagen. Många kommuner har länge haft hyran i skolpengen, bland andra Stockholm och Nacka.

En bärande idé är att ta reda på hur skolorna ser ut och sätta hyran efter det. Det har gjorts ett noggrant arbete kring standard, utrustning, utemiljö, innemiljö et cetera. Det har fastställts hur många elever en skola är byggd för.

Systemet innehåller flera positiva incitament för skolorna att bli lokaleffektiva och att minska energianvändning och vattenförbrukning, vilket ger mer pengar till undervisningen.

Inget system är perfekt. Även det nya systemet innehåller säkert saker som kommer att behöva justeras. Däremot är det ett rimligt system som ger likabehandling av kommunal och enskild verksamhet. Det ger tydliga spelregler och möjligheter för ledningen på varje skola att göra egna prioriteringar.

Hyran i skolpengen är ett vanligt system