(rubrik saknas)

Varför ska vi ha en typ av McDonalds­restaurang på Lidingö över huvud taget?

Vi ska vara ”Hälsans ö”. Snabbmat rimmar dåligt med det begreppet.

Den plats som verkar vald tycks mig också mycket märklig. Den ligger väldigt nära många skolor: Högsätra, Gångsätra, Larsberg och Skärsätra.

Är det någon som har tänkt på risken att skolbarnen äter lunch på snabbmatstället i stället för i skolan?

Augusta