(rubrik saknas)

Äntligen blir det en debatt om Mörby centrums guldlördag. Jag var en av dem som stod långt fram i kön men gick ut på grund av trängsel och påtryckningar. Vakter skrek, barn grät och äldre tryckte på. Varför denna hets?

Gustav 13 år