(rubrik saknas)

SVAR till ”Landstinget borde servera mindre kött” den 23 juli.

Jonas Paulsson hänvisar till ”klimathotet” som ett argument att äta mindre kött. Jag tycker det är dags att redovisa de vetenskapliga bevisen för att det finns ett klimathot.

Det har ju visat sig att FN:s klimatpanel hittills har haft fel i sina så kallade klimatmodeller, som förutspår jordens globala uppvärmning.

Fakta är ju följande: Temperaturen har stigit 0,7 grader sedan 1900-talets början. De senaste 15 åren har temperaturen inte stigit alls. Haven stiger cirka 2 millimeter per år och har så gjort sedan man började mäta. Det är inte mer extremväder nu än tidigare. Är det inte konstigt att vi sällan eller aldrig får läsa detta i tidningar eller höra det på radio eller tv? Skulle det inte vara uppfriskande med en debatt, där någon klimatexpert fick förklara varför datormodellerna slagit fel, men också låta någon som inte tror på klimathotet framföra sina synpunkter?

Sven Dahlqvist