(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Tack för välfärden!” den 30 juli:

Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta över Maria Fälths (KD)kommentar, att det inte är politiker som ska bestämma om vem som ska ge hemtjänst.

Så lät det inte när hon lade ner den kommunala hemtjänsten , som så många äldre ville ha kvar.

Och att sedan ha mage att klaga på att Socialdemokraterena vill ha mera insyn i hur de privata utförarna sköter sig, och inte bara strunta i det som de sittande har gjort!

Och inte en gång har de undrat hur det gått för alla dessa anställda som fick gå. De får jobba mycket hårdare för mycket mindre pengar.

Skäms, Maria Fälth!

Besviken skattebetalare