(rubrik saknas)

Svar på insändare med rubriken ”Kopplade hundar får ingen motion” den 5 maj: Ja du, hur ska ni göra för att hunden ska få motion när den ska vara kopplad? Alternativen är många.

Springa, cykla, åka rullskridskor, med mera. Hunden behöver ju inte göra så mycket om man redan är rädd för hundar. Då kvittar det om det är en liten eller stor hund. Finns rädslan där redan så finns den. Här i Tyresö har jag ju svårt att se att det jagas speciellt mycket men är du ute och jagar så… Ja, då får hunden vara lös. Angående hundskit så kan jag inte mer än hålla med, men även för kattägare som har sina katter ute som har sandlådan som en stor kattlåda.

Motionera hunden med kopplet på