(rubrik saknas)

Jag tycker vi ska sänka hastigheten till 30 kilometer i timmen på alla gator i innerstaden. Alla skulle vinna på att gator som trafikeras av både motorfordon, fotgängare och cyklister får 30-gräns.

Som bilist kommer man inte fram fortare bara för att man accelererar till 50 kilometer i timmen mellan rödljusen. Jag tror hela trafiktempot skulle bli mer avspänt för alla som rör sig på gatorna. Stockholm skulle bli en skönare stad.

Man har redan genomfört en liknande sänkning i Helsingfors med gott resultat. Att sänka till 30 här och där som man gjorde i Stockholm för ett antal år sedan var bara ogenomtänkt.

Det finns flera fördelar. Utsläppen från trafiken skulle minska. Bilisterna skulle bli mer avstressade. Lägre ljudnivå. Alla skulle må bättre av att slippa höra gasande bilar och motorcyklar. Trafiken flyter bättre och trängseln minskar om alla fordon har ungefär samma hastighet. Enklare att hålla reda på vilken hastighetsgräns som gäller.

Slitaget på vägarna skulle antagligen minska och antagligen partikelnivåerna också. Färre sammanstötningar mellan bilar med minskade kostnader.

Risken för en oskyddad trafikant att få livshotande skador av att bli påkörd av en bil är tio procent om bilen kör i 30 kilometer i timmen men 90 procent om bilen kör i 50 kilometer i timmen.