(rubrik saknas)

Bra med fler direktbussar till Slussen

Svar på insändare med rubriken ”Ändra linjesträckningen för busslinje 474” den 24 april: Linje 474 har sin fasta linjesträckning mellan Slussen – Hemmesta. Det du förespråkar är fler direktbussar mellan Slussen – Hemmesta och det håller jag med om.

Att byta buss i Hemmesta för att komma från landsbygden till Stockholm bidrar till färre resande på bussar bortom Hemmesta. Eftersom linje 474 går som den gör, tycker jag att linje 435 – 440 skall trafikeras hela vägen till/från Slussen även utanför rusningstrafik.

Linje 474 kommer inte att köras bortom Hemmesta, för där finns redan linje 437 – 439 (syftar på ditt önskemål om att linje 474 skall köras till Ängsvik – Siggesta vissa turer) som gemensamt trafikerar sträckan mellan Ängsvik – Hemmesta – Slussen.

Ökad turtäthet på linje 437 – 439 (sträckan Slussen – Ängsvik) kan nog i nuläget kännas svårmotiverad.