(rubrik saknas)

I Täby finns många välutbildade och engagerade lärare.

Eleverna trivs (enligt genomförd elevenkät) och uppvisar goda resultat. Betyg och provresultat ligger över genomsnittet för landet. Skolinspektionens tillsynsrapporter är till allra största delen mycket positiva, när det gäller arbetet på skolorna. Men den lön som betalas till lärarna motsvarar inte det ansvarsfulla arbete som utförs tillsammans med eleverna, ej heller den utbildning som krävs för yrket.

Just utbildningskravet har ju på senare tid understrukits med kraft av vår regering. Det ställs stora krav på lärarna i dagens skola.

Jämfört med andra yrken, som har likvärdig utbildning och likvärdigt ansvar ligger lönen för lärarna avsevärt lägre. Det handlar om en skillnad på 10 000 kronor i månaden.

Intresset för läraryrket har sjunkit rejält och nu går det knappt en sökande per plats på utbildningen.

Lärarna i Täby vill se en tydlig satsning på och uppvärdering av läraryrket i Täby.

Lärarna har ansvaret för elevernas kunskapsutveckling och därmed samhällets fortsatta ut-veckling. Politikerna i Täby kan nu visa att man menar allvar med skolan och bidra till fortsatt arbetsglädje hos lärarkåren. Allt börjar med en bra lärare. Styrelsen för Lärarförbundet i Täby