(rubrik saknas)

Nacka anhörigförening firade 10-årsjubileum i mars. Tack vare riksorganisationen AHR (Anhörigas Riksförbund) och dess lokalföreningar har anhörigfrågorna lyfts upp i dagen. Nacka anhörigförening är en lokalförening, och en av de större. Tack vare ett idogt arbete och konstruktiva kontakter med kommunen har föreningen på olika sätt kunnat förbättra anhörigvårdarnas situation och därmed indirekt de närståendes (det vill säga de som vårdas). Föreningen har tagit initiativ till omvårdnadsbidrag, nätverksträffar, samtalsgrupper, massage, utflykter, jullunch och enskilda samtal.

Vid jubileet visade Nacka kommun sin uppskattning genom att via en politiker och tre tjänstemän delta i firandet. Många anhörigvårdare och före detta anhörigvårdare fanns på plats. Den 1 juli 2009 gjordes en ändring i socialtjänstlagen (SoL 5 kap.10 §) som innebär ett förtydligande av lagstiftningen. Bestämmelsen har följande lydelse: Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.

Motivet till lagändringen var att förebygga att den anhörige inte själv ska behöva omfattas av omsorgs- och vårdinsatser för egen del. Att under lång tid hjälpa eller vårda en närstående innebär både fysisk och psykisk belastning som kan göra att den anhörige kan drabbas av sjukdom. Tidigare anhörigstöd hade mest riktats till personer över 65 år, nu kom det att omfatta även grupper under 65 år, alltså även anhöriga till långvarigt sjuka och personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning. Det blev större målgrupper än tidigare.

I Nacka kommun finns förutom demenssjuksköterska två anhörigkonsulenter: En för dem över 65 år och en för de yngre. De kan ge dig råd och tala om vilket stöd som finns just för dig! Information går att få genom socialtjänsten i Nacka kommun. För dig som är anhörig är det viktigt att du tidigt får rätt stöd som är flexibelt och just anpassat för dig, det gäller din egen hälsa!

Tillsammans med ovanstående personer som kan slussa dig vidare och din biståndsbedömare kan ni förhoppningsvis komma till en bra lösning även om den närstående inte alltid förstår sin egen situation. Var inte rädd att ta emot hjälp, då hjälper du både dig själv och din närstående. Ni anhöriga är vårdens hjältar!

Anhörigvårdare är vårdens hjältar