(rubrik saknas)

Om man vill hyra ut sin bostadsrätt i andra hand, kanske för att studera eller arbeta utomlands, har man kunnat ta ut en avgift som motsvarar en hyresrätts hyra. Då priserna på bostadsrätter är marknadsmässiga har man på Östermalm inte kunnat ta ut en skälig avgift för sin bostadsrätt när man vill hyra ut.

Äntligen har Alliansen uppmärksammat detta och föreslår nu att man kan begära en avgift som täcker både kapital- och räntekostnader för bostadsrätten.

Snart råder det äntligen lika villkor på andrahandsmarknaden!