(rubrik saknas)

Vecka efter vecka släpps skolklasser in i simhallen och stör oss övriga badgäster. Det är inte barnens fel utan dessa frånvarande lärare som inte tillrättavisar barnen och lär dem visa hänsyn.

Det är ett jäkla liv i duschen och springs ut och in i bastun. Men det är klart, såsar en av lärarna omkring i mössa inne i simhallen kan man inte fordra så mycket av barnen. Ibland är en kvinnlig lärare med, vilket innebär att pojkarna kan härja fritt i herrarnas del. Kan heller inte förstå att simhallspersonalen är så passiv.

Skärpning. Antingen ska det vara pli på klasserna eller så ska de inte få besöka simhallen.

… är Förvaltaren som negligerar sina hyresgäster jämfört med andrahandshyresgäster. Man vågar/vill inte påpeka att rökning inomhus med vädring i anslutning till luftintag skapar ventilationsproblem hos övriga hyresgäster. Att cigarettrök trycks in via ventilationen i vår lägenhet är en hälsofara.