(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Jag tvingades böta 1 200 trots att jag har SL-kort” den 10 april:

Din insändare är lite bakom tycker jag, då du gick bakom ryggen på en annan person och åkte på dennes färdbiljett. Vad skulle du själv göra om någon gick bakom ryggen på dig? Skulle du gilla det? I dag kommer man inte in genom spärrarna utan att ha giltig färdbiljett med sig, det borde du ha tänkt på. Det enklaste vore därför om du sprang och hämtade ditt SL-kort hos din kompis eller att denne sprang till dig och gav dig kortet.

Att gå bakom ryggen på andra och dessutom slinka in genom spärrarna är omoraliskt och du fick böter. Att du sedan hade ett registrerat konto och köpt kortet på internet, som kontrollanten såg, har inget att göra med detta att göra. Din tankeställare är att alltid ta med färdbiljett från början. Svårare än så är det inte.