(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”När får Blackeberg ett riktigt kafé” den 15 maj:

Blackeberg hade ett utom­ordentligt kafé på 60–70-talet? Det hette Sten Sture och låg där apoteket nu ligger. Det flyttade sedan ner till Islandstorget där en mäklarfirma nu ligger.

Det var ett kafé för alla kategorier av människor – inte bara barnfamiljer – och fungerade utmärkt.

Blackebergsbo sen länge