(rubrik saknas)

E4:an går rakt igenom Sollentuna och sprider avgaser i kommunen så att luften vi andas blir allt sämre. Debatten pågår om vad man skall göra för att hantera problemet. Förslagen som kommit ger endast liten effekt om någon. Samtidigt ökar trafiken dagligen. Ett annat problem är att marken för utbyggnad av bostäder och industrier i området Sollentuna/Kista är fullt utbyggt. Dessa två problem kan lösas på ett sätt som på sikt både genererar arbetstillfällen och inkomster till kommunen. Med ny teknik kan man tillverka plast från koldioxid. Därför föreslår jag att E4:an genom Sollentuna däckas över och koldioxiden från trafiken samlas upp genom filter. Ovanpå överdäckningen kan en plastfabrik byggas. Dessutom slipper vi höra bullret från biltrafiken och problemen med lågt stående sol vid Kista/Helenelund som skapar långa köer vissa tider på året. Tomas