(rubrik saknas)

Gå på de vägar som finns och gena inte, uppmanar skribenten.
Gå på de vägar som finns och gena inte, uppmanar skribenten.

Humlegården är en skatt som älskas och utnyttjas av många. Parken är välskött. Nya träd planteras och lökväxterna blir fler och fler.

Tyvärr betraktas parken av många som ett genomgångsstråk. I stället för att följa de många stigarna går folk härs och tvärs och skapar nya stigar så att gräsmattorna blir sönderdelade.

Värst är det kring Linnémonumentet men även på lilla Floras kulle, där det finns två utmärkta stigar. Där försöker folk nu lägga till tre nya genvägar – gärna rakt över vårblommorna.

Är det inte möjligt nu för tiden att gå några få meter till de befintliga stigarna och låta gräset växa?