(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Jag tvingades böta 1 200 trots att jag har SL-kort” den 10 april:

Sofia. Överklaga ånyo! I lagen om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik (1977:67) står i paragraf 2: ”Tilläggsavgift får ej tagas ut om avsaknaden av giltig biljett får anses vara ursäktlig med hänsyn till den resandes ålder, sjukdom, bristande kännedom om lokala förhållanden eller annan omständighet.”

Visserligen kan du väl inte motivera med varken att du är för ung eller för gammal, inte heller som jag förstår sjukdom eller att du inte har kännedom om lokala förhållanden, men väl ”annan omständighet”. I förarbetena till lagen poängteras just dessa förhållanden som skäl till att inte utkräva tilläggsavgift.

Om jag förstår dig rätt så kunde biljettkontrollanten få bekräftat själv att du talade sanning, det vill säga att du ägde ett giltigt färdbevis. Ett kristallklart fall av ”annan omständighet”! Så stå på dig. Biljettkontrollanten agerade i strid mot intentionerna i lagstiftningen. Biljettkontrollanterna är anställda av Securitas, som får 20 procent i provision på kontrollavgifterna, och de använder samma affärsidé som de privata parkeringsbolagen – ”går det så går det”.

Du har ingenting att förlora på att än en gång överklaga. Utan allt att vinna. Det vet också Securitas men de chansar på att du inte ska orka, vilja eller tordas dra ärendet i ”långbänk”. Dessutom ska du kräva en ursäkt och gottgörelse av SL och Securitas.

Glömska är ingen förseelse, än mindre ett brott. Ändamålet med biljettkontrollanter är att sätta åt fuskåkarna, inte att klämma åt de som bevisligen fullgör sina skyldigheter. Lycka till.