(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Ungdomslöner är lika med löne­dumpning” den 24 mars:

13 stycken. Så många ungdomar under 23 år är fast anställda av Huddinge kommun i dag. Då känns det konstigt att S i Huddinge vill framställa oss som ett ungdomsfientligt parti. Vi vill se att fler ungdomar får jobb med riktiga löner.

Det långa S-styret i Sverige under 1990-talet byggde upp en arbetsmarknad som stängde ute vissa grupper. Systemet fungerade bra för de lyckliga som hade fast jobb, men många kom aldrig dit. Många gick från praktikplats till praktikplats utan att det ledde till jobb. Det systemet lever vi fortfarande med och det är en av anledningarna till den höga arbetslösheten bland många ungdomar. Unga behöver arbetslivserfarenhet och kompetens för att kunna navigera på arbetsmarknaden. Men hur får de det när de aldrig får jobb?

De som ska ta över måste i många fall läras upp, och arbetsgivaren måste känna att investeringen betalar sig. Därför föreslår vi ungdomsavtal där handledning ges en central plats i anställningen: ungdomen lär sig yrket mot en lägre lön under en första tid. Avtalen ska vara tidsbegränsade. Så vill Folkpartiet skapa fler vägar in på arbetsmarknaden.

Malin Danielsson (FP)

kommunalråd

Vi vill öppna för unga på arbetsmarknaden