(rubrik saknas)

Svar på insädaren ”Bra att småpåvarna mister en del makt” den 1 maj.

Signaturen ”Förnuftet segrar” kräver ett bemötande. Du kräver rätten att helt fritt hyra ut din bostadsrätt i andra hand.

Med en bostadsrätt äger du inte din lägenhet i egentlig mening. Du äger dock en del av bostadsrättsföreningen tillsammans med övriga medlemmar. Därför är det inte självklart att man utan vidare får hyra ut sin lägenhet. Om många i en förening skulle göra så skulle föreningen inte fungera som förening längre eftersom bostadsrättshavarna inte bor där själva.

Styrelsens syfte är att värna om föreningens/medlemmarnas bästa vilket kommer alla bostadsrättshavare tillgodo. Det är inte fråga om några småpåvar.

Förnuftet råder