(rubrik saknas)

Bygg ett torg vid tågstationen

Martina Mossberg (M) och Raymond Svensson (C) skriver i Mitt i Haninge den 8 maj att de inte vill flytta det nuvarande centrumet till pendeltågsstationen. Bra idé tycker vi! Frågan om flyttning av centrumet är nämligen överspelad: i alla fall utifrån ett socialdemokratiskt perspektiv.

Däremot behöver Jordbro ett torg – Jordbro torg – vid pendeltågsstationen. Där bör ett nytt kultur- och föreningshus byggas tillsammans med närbutik, restaurang, café, vårdcentral, apotek och annan viktig samhällsservice. Vi socialdemokrater ser gärna att det också byggs fler bostäder runt detta nya torg. En nyttig konkurrens uppstår på så sätt mellan butiker vid Jordbro torg och Jordbro centrum; en konkurrens som vi jordbrobor får nytta av i form av ett större utbud av varor och tjänster till lägre prisnivåer. Vi socialdemokrater tror att konkurrens mellan butiker är bra för konsumenter! Vad tror Martina Mossberg (M) och Raymond Svensson (C) på?