(rubrik saknas)

Svar på insändaren: ”För 28 miljarder får man mycket kollektivtrafik” den 12 juni:

Till skillnad från många andra som motarbetar bygget av Förbifart Stockholm har insändaren upptäckt att dagens förbifart går via tättbebyggda bostadsområden i Huvudsta. Trots detta vill han stoppa ”visionen” Förbifart Stockholm och ersätta den med en annan, riktigt orealistisk vision – att om bara kollektivtrafiken byggs ut ännu mer kommer folk att avstå från sina bilar.

Alla bostadsområden av någon betydelse i Stockholmsområdet har redan i dag kollektivtrafik. Förbifart Stockholm kan också förses med busslinjer.

Ska vi Huvudstabor någonsin bli av med fem timmars avgasspyende bilkö varje dag utanför våra fönster lär vi nog få rösta på andra partier än insändarens 2014. Tyvärr har inte nuvarande majoritet i Solna visat någon effektiv förmåga att leda bort genomfartstrafiken från våra lokalgator fast möjligheter finns.

Fältet är öppet 2014 för realistiska förslag med snabb effekt. Många Huvudstabor kommer att rösta på dem – om inget radikalt gjorts före dess.