(rubrik saknas)

Underbart att Fittja skola har ”hittat” en Steinwayflygel! Men… jag tycker att det skulle vara urdumt att sälja den. Flygeln bör naturligtvis placeras vid Tumba Kulturskola, där kommunen har en utomordentlig bra musikverksamhet.

Det skulle vara en fantastisk tillgång för både musikstuderande elever och lärare att ha ett sådant instrument. Dessutom skulle instrumentet vid behov lätt kunna lånas ut till Tumbascenen, som ligger alldeles intill Kulturskolan.

En fin Steinwayflygel skulle dessutom kunna attrahera kända pianister att ge konserter i kommunen.

Vad man än beslutar, så kommer det säkert att noteras av omvärlden att Botkyrka faktiskt är långt ifrån lagom. Det är bara frågan om åt vilket håll.