(rubrik saknas)

Du bilist som forsade fram i de vattenfyllda spåren på bron över E18 vid Viggbyholm, vid 21 tiden torsdagen den 10 maj. Var du så fartblind att du inte såg gångtrafikanterna på gångbanan på din högra sida? Vi blev ordentligt nedstänkta, både jag och min man.

Jag öser en hel hink vatten över dej som belöning och utnämner dej till veckans buse! Tänk dig för nästa gång du kör på regnvåta vägar och det går folk på gångbaban!

Birgitta Lisspers