(rubrik saknas)

Det verkar inte vara många cyklister som vet att de framför ett fordon. Det betyder att man ska lämna företräde till de fordon som kommer från höger, vilket är den hand som du hälsar med. Sedan kvittar det hur mycket rödmålad cykelbana du än cyklar på. Högeregeln gäller ändå.

Du får inte framföra ditt fordon på trottoaren, för det är böter på 500 kronor på det och vid övergångsställen ska du leda cykeln.